Ανακατασκευή Μ151Α2 'ΠΩΛΕΙΤΑΙ'

Πλήρως ανακατασκευασμένο Μ151Α2